آخرین اخبار   ( آرشیو اخبار )

نشست مشترک کانون کارآفرینان استان تهران و اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تهران و مراكز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات كارآفريني استان تهران

نشست مشترک کانون کارآفرینان استان تهران و اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تهران و مراكز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات كارآفريني استان تهران

متن کامل خبر . . .

نشست مشترک کانون کارآفرینان استان تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

نشست مشترک کانون کارآفرینان استان تهران و دکتر عارف

متن کامل خبر . . .

کارآفرینی ناب بر پایه توسعه محصول جديد(NPD) در محيط توليد كالس جهاني (WCME)

کارآفرینی ناب بر پایه توسعه محصول جديد(NPD) در محيط توليد كالس جهاني (WCME)

متن کامل خبر . . .

پیش‌بینی جهش اقتصاد ایران

پیش‌ بینی جهش اقتصاد ایران

متن کامل خبر . . .

نخستین نشست کارگروه کسب و کار کانون کارآفرینان استان تهران

نخستین نشست کارگروه کسب و کار کانون کارآفرینان استان تهران

متن کامل خبر . . .

بایدها و نبایدهای حمایت از تولید ملی

بایدها و نبایدهای حمایت از تولید ملی

متن کامل خبر . . .
كانون كارآفرينان استان مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران»  تشکيل ميگردد.

اهداف كانون:

ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان

انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی

نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگانهای حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور