آخرین اخبار   ( آرشیو اخبار )

گزارش تصویری اعضای کانون کارآفرینان استان تهران

گزارش تصویری اعضای کانون کارآفرینان استان تهران با مسئولین کارآفرینی اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران و معارفه دبیر کل کارگروه های کارآفرینی جناب آقای حبیبی

متن کامل خبر . . .

هجدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت ، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی

هجدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت ، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی

متن کامل خبر . . .

همایش روسا و دبیران کانون های کارآفرینی کشور

همایش روسا و دبیران کانون های کارآفرینی کشور

متن کامل خبر . . .

شروع فرآیند ثبت نام کارآفرینان برتر

شروع فرآیند ثبت نام کارآفرینان برتر

متن کامل خبر . . .

اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

متن کامل خبر . . .

آخرین گزارش از کارگروه اشتغال تسهیلات به کارآفرینان استان تهران

اشتغالزایی کارآفرینان

متن کامل خبر . . .
كانون كارآفرينان استان مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران»  تشکيل ميگردد.

اهداف كانون:

ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان

انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی

نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگانهای حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور