آخرین اخبار   ( آرشیو اخبار )

نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان

نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان

متن کامل خبر . . .

نشست هم اندیشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران دستگاه های اجرایی استان تهران

نشست هم اندیشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران دستگاه های اجرایی استان تهران

متن کامل خبر . . .

نشست مشترک کانون کارآفرینان استان با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران

نشست مشترک کانون کارآفرینان استان با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران

متن کامل خبر . . .

اطلاعیه کانون کارآفرینان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

اطلاعیه کانون کارآفرینان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

متن کامل خبر . . .

کارآفرینان بخش خصوصی با معضلات بسیار پیچیده ای روبرو هستند

کارآفرینان بخش خصوصی با معضلات بسیار پیچیده ای روبرو هستند

متن کامل خبر . . .

نشست مشترک کانون و مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان تهران

نشست مشترک کانون و مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان تهران

متن کامل خبر . . .
كانون كارآفرينان استان مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران»  تشکيل ميگردد.

اهداف كانون:

ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان

انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی

نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگانهای حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور